آزمون عملی بانک اطلاعاتی

آزمون عملی بانک اطلاعاتی ( کارشناسی) استاد ستوده باران در ۲ گروه به شرح ذیل برگزار میگردد:

دانشجویانی که در ساعات ۱۲ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۱۶ کلاس داشتند در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ در ساعات کلاسی خود جهت آزمون عملی مراجعه نمایند.

دانشجویانی که در ساعات ۱۶ تا ۱۸ و ۱۸ تا ۲۰ کلاس داشتند در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ در ساعات کلاسی خود جهت آزمون عملی مراجعه نمایند.

*منظور از ساعات کلاسی لیست حضور و غیابی است که نام دانشجو در آن باشد.

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.