جزوه اصول و فنون مذاکره – استاد دیانتی

مطالب اصول و فنون مذاکره – صرفا جهت مطالعه بیشتر ۱  – دریافت با لینک مستقیم

مطالب اصول و فنون مذاکره – صرفا جهت مطالعه بیشتر ۲  – دریافت با لینک مستقیم

لینک جزوه کلاسی استاد دیانتی  – دریافت با لینک مستقیم

تهیه و تنظیم : آقای حسین حاتمی

www.Safeu4.ir

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.