ریاضی مهندسی – استاد دوستی

dosti

با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر شباهت جزوه ریاضی مهندسی استاد دوستی با جزوه درس ایشان در ترم قبل

کلیه جزوه بهمراه فایل های صوتی موجود بر روی سایت بارگزاری شد

دانلود جزوه متنی

دانلود فایل صوتی جلسه اول – دانلود فایل صوتی جلسه دوم – دانلود فایل صوتی جلسه سوم

 دانلود فایل صوتی جلسه چهارم – دانلود فایل صوتی جلسه پنجم – دانلود فایل صوتی جلسه ششم

دانلود فایل صوتی جلسه هفتم – دانلود فایل صوتی جلسه هشتم – دانلود فایل صوتی جلسه نهم

دانلود فایل صوتی جلسه دهم – دانلود فایل صوتی جلسه یازدهم – دانلود فایل صوتی جلسه دوازدهم

و جلسه فایل سیزدهم (مجموع کلیه فایل های صوتی : ۲۳۱ مگابایت – کیفیت خوب)

(توجه : لینک هایی که موجود نیست, فعلا فایل صوتی موجود نمی باشد)

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.