سوالات مبنای امتحان پایان ترم php استاد فرهبد

دانشجویان محترم درس php
سوالات فایل ضمیمه، مبنای امتحان پایان ترم خواهند بود.
پاسخ و تحویل آنها بعنوان نمره کلاسی هم محسوب خواهدشد.
رفع اشکال مطالب مربوطه در دو هفته باقی مانده انجام می شود.

استاد فرهبد

دانلود

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.