مبانی اندیشه اسلامی۲ – استاد همتی

این کتاب به عنوان متنی درسی برای دانشگاه تألیف شده و دارای ده فصل با عناوین زیر است: تعریف دین، منشأ دین، کارکرد دین در زندگی، عقل و وحی، تجربه دینی، کثرت‌گرایی دینی، نگاهی به مهم‌ترین ادیان جهان، وحی و پیامبری، امامت و رهبری، مرجعیت و ولایت در عصر غیبت.

نویسنده : دکتر حسن یوسفیان

نشر معارف

قیمت : ۴۲۰۰ تومان

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.