نرم افزار موبایل سورس کدهای سی پلاس پلاس

دانلود Source ++c - نرم افزار موبایل سورس کدهای سی پلاس پلاس

اگر به دنبال مرجعی برای سورس کد های c++ می باشید این برنامه مرجع کاملی برای شما می باشد. همانطوری که بیشتر شما می دانید ++C  از پرطرفدارترین زبان‌های برنامه‌نویسی سیستمی و آموزشی می باشد. این زبان دارای قابلیت زبان‌های سطح بالا و پایین به‌صورت همزمان است.
سورس کدهای این برنامه عبارت اند از:
۱٫ تشخیص اول بودن یک عدد
۲٫ تشخیص کامل بودن یک عدد
۳٫ تشخیص اول بودن یک عدد (با روشی دیگر)
۴٫ نمایش مقسوم الیه های یک عدد
۵٫ چاپ مغلوب یک عدد و مرتب سازی
۶٫ میانگین چند عدد
۷٫ مساحت و محیط دایره
۸٫ محاسبه مینمم چند عدد
۹٫ محاسبه میانگین چند عدد
۱۰٫ محاسیه میانگین سه عدد
۱۱٫ محاسبه میانه چند عدد
۱۲٫ محاسبه مربع و مکمل اعداد ۱ تا n
۱۳٫ محاسبه مجموع ارقام یک عدد
۱۴٫ محاسبه فاکتوریل یک عدد
۱۵٫ محاسبه جمله n ام سری فیبوناتچی
۱۶٫ تولید سری فیبوناتچی
۱۷٫ شمارش تعداد ارقام یک عدد
۱۸٫ تجزیه یک عدد به عوامل اول تشکیل دهنده اش
۱۹٫ حاصلجمع بین دو محدوده
۲۰٫ حذف کردن صفرهای یک عدد
۲۱٫ حاصلجمع و حاصلضرب اعداد ۱ تا n
۲۲٫ حل معادله درجه دوم
۲۳٫ تولید ضرایب بسط دوجمله ای
۲۴٫ محاسبه فاکتوریل یک عدد به صورت بازگشتی
۲۵٫ محاسبه ب.م.م دو عدد
۲۶٫ محاسبه ک.م.م دو عدد
۲۷٫ مارپیچ
۲۸٫ مارپیچ معکوس
۲۹٫ گرفتن دو عدد از ورودی و نمایش عدد بزرگتر
۳۰٫ گرفتن اعداد و تشخیص max وmin و تکرار آنها
۳۱٫ گرفتن دو محدوده و چاپ مضارب ۵ بین آنها
۳۲٫ مسئله برج هانوی
۳۳٫ مبدل مبناهای مختف به یکدیگر
۳۴٫ نمایش اعداد فرد بین دو محدوده
۳۵٫ تبدیل سلسیوس به فارنهایت
۳۶٫ عدد اتمی
۳۷٫ تجزیه یک عدد به حاصلجمع عوامل اولش
۳۸٫ تایمر
۳۹٫ محاسبه ترانهاده ماتریس
۴۰٫ ضرب اعداد صحیح بزرگ
۴۱٫ حاصلجمع سطرها وستون های ماتریس مربع
۴۲٫ حاصلضرب سطها و ستون های ماتریس مربع
۴۳٫ حاصلضرب دو ماتریس
۴۴٫ خاموش کردن سیستم
۴۵٫ عملیات ماتریس
۴۶٫ جدول ضرب
۴۷٫ مرتب سازی حبابی
۴۸٫ تبدیل حروف بزرگ به کوچک در جمله
۴۹٫ شمارنده جملات ، ارقام ، حروف و …
۵۰٫ نمایش کاراکتر های اسکی
۵۱٫ الگوی شکلی اول
۵۲٫ الگوی شکلی دوم
۵۳٫ الگوی شکلی سوم
۵۴٫ الگوی شکلی چهارم
۵۵٫ الگوی شکلی پنجم
۵۶٫ پروژه اعداد اول
۵۷٫ پروژه اعداد اول و اعداد کامل
۵۸٫ پروژه اعداد آرمسترانگ
۵۹٫ پروژه شبیه ساز پیانو
۶۰٫ پروژه انیمیشن ماهی

دانلود – ۱ مگابایت

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.