وب سرویس ها – سرکارخانم بورونی

نحوه تدریس: ۸-۶ نمره ارائه و بقیه نمره به صورت کتبی امتحان گرفته می شود.
کتاب : وب سرویس
نویسندگان : رستمی و صاغری و یعقوبی
خرید کتاب جهت امتحان و ارائه ها الزامی است.

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.