کاربینی دانشجویان کاردانی مهر ۹۲

قابل توجه دانشجویان کاردانی ورودی مهر ۹۲

جهت ثبت نام و شرکت در کاربینی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ به آقای مهندس تاج (بایگانی) مراجعه نمایید.

باتوجه به محدودیت ظرفیت کلاس اولویت انتخاب کلاس با دانشجویانی است که زودتر مراجعه نمایند.

زمانبدی کلاسها به شرح زیر میباشد که با توجه به ثبت نام در یکی از گروههای زیر میبایست شرکت نمایید:

یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ از ساعت ۹ تا ۱۲

یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ از ساعت ۹ تا ۱۲

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ از ساعت ۱۲ تا ۱۵

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۸

مدرس: استاد اسماعیلی

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.