دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی انفورماتیک ایران

ضمن تشکر از انتخاب این وب سایت
این وب سایت هیچگونه ارتباطی با دانشگاه انفورماتیک ندارد و فقط توسط دانشجویان این دانشگاه مدیریت می شود.
در صورت هرگونه مشکل با ما تماس بگیرید : 09355636866
با تشکر - سلیمانی


→ بازگشت به دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی انفورماتیک ایران